Αλλαγή οθόνης LCD iPad 3 | Digital Cube " />

211 0129 441

info@digital-cube.gr

Digital Cube

Αλλαγή οθόνης LCD iPad 3

Χρόνος επισκευής: 180 λεπτά


Τιμή προιόντος προ ΦΠΑ: 85 €


Τιμή προιόντος με ΦΠΑ: 105.40 €


Αλλαγή οθόνης LCD iPad 3


Created by comgr.net